De drie wetten in het Sociaal Domein

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

De drie wetten in het Sociaal Domein

  1. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is vernieuwd en bevat veel elementen die voordien onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vielen. Zo zijn de gemeentes verantwoordelijk voor ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht redzaam zijn. Denk hierbij aan:
  • begeleiding en dagbesteding,
  • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten,
  • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychosociaal probleem,
  • opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn.
  1. De nieuwe Jeugdwet maakt de gemeentes verantwoordelijk voor veel vormen van jeugdzorg. Het beleid moet zich o.a. richten op:
  • preventie door versterking van het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen en kinderopvang
  • voorzien in een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van jeugdzorg
  • het adviseren van kinderen en jongeren met vragen en problemen
  1. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong.

Deelnemen aan het arbeidsproces  is een belangrijk middel om mee te kunnen doen in onze samenleving. De Participatiewet richt zich daarom op iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt niet redt. De wet moet ervoor  zorgen dat meer mensen werk vinden. Dat geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden in het reguliere arbeidsproces.

Naast het vinden van werk fingeert de participatiewet ook als vangnet  op het gebied van het sociale zekerheidsstelsel. Door diverse subsidies en uitkeringen te verstrekken wordt er gewerkt aan bestaanszekerheid van en inkomensondersteuning voor de inwoners. Voorbeelden van de gemeentelijke uitkeringen zijn bijstand, bijzondere bijstand en andere regelingen voor mensen die leven van een financieel minimum.

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.