Historie

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Van Cliëntenraad via WMO-raad naar Sociale Adviesraad

    

Het was even wennen.

Een nieuwe wet die de gemeentes in Nederland verantwoordelijk maakte voor ondersteuning van burgers die dat nodig hadden. Dat was al lastig. Bovendien  eiste de wet dat er sprake moest zijn van participatie. De gemeenteraad kon niet “op eigen houtje” besluiten nemen, maar moest daarin overleggen. Met wie? Met de burgers die ondersteuning nodig hadden? Met organisaties die deze mensen vertegenwoordigden? Met mensen die aanschoven zonder last of ruggespraak? Het was een zoektocht. De invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft veel voeten in de aarde gehad.

Al voor de invoering van de wet in 2006 was een groepje burgers in Harderwijk actief. Het betrof een tiental mensen die vanuit diverse organisaties mee wilden denken om de Wmo tot een succes te maken, waarbij het belang van de zorggebruikers scherp in het oog gehouden moest worden. In goed overleg met het College van Burgemeester en Wethouders is gekozen voor een onafhankelijke stichting. Hiermee werd de vrees ondervangen dat de WMO-raad, zoals deze zou gaan heten, aan de leiband van de gemeente liep.

Ja, het was wel zoeken.

Hoe bepaal je je positie in het krachtenveld tussen burger en overheid?  De onafhankelijke positie betekende dat goed geluisterd moest worden naar wensen en zorgen van burgers zonder als belangenbehartiger op te treden. Daar zijn intern soms heftige discussies over gevoerd.  Om de onafhankelijke positie te benadrukken is al snel de oorspronkelijke naam Cliëntenraad WMO omgezet in WMO-adviesraad.

Hoe zorg je dat de gemeente (zowel beleidsambtenaren, College als gemeenteraad) de WMO-raad serieus neemt? Neem in ieder geval als eerste jezelf serieus! Kom welbeslagen ten ijs. Zorg voor deskundigheid. Weet wat er speelt.

Veel personen hebben deskundigheid, tijd en energie  ter beschikking gesteld om de WMO-raad goed te laten functioneren. Te veel om op te noemen. Dat ga ik dus niet doen. Maar al die energie heeft er wel toe geleid dat na een kleine 10 jaar de WMO-raad goed gepositioneerd was in Harderwijk  en ook in staat om nu het gehele Sociale Domein tot werkgebied verklaard is, hier goed invulling aan te geven.

Ik heb er vertrouwen in dat de Sociale Adviesraad, met alle deskundigheid die deze in huis heeft, een belangrijke functie kan hebben in de totstandkoming van een sociaal  Harderwijk.

Peter Voorbergen (oprichter en voormalig voorzitter WMO-raad Harderwijk)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.