Sociaal domein

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

De gemeentes hebben de opdracht een samenhangend en integraal sociaal beleid te voeren. Een beleid dat er op gericht is inwoners zoveel als mogelijk is zelfstandig te laten wonen en participeren. De nadruk ligt op wat mensen wel kunnen, eventueel met hulp van mensen uit hun eigen omgeving. Lukt dit niet dan dient hulp geboden te worden. Het is dan essentieel dat die hulp effectief en efficiënt is. Er mogen geen schotten bestaan tussen de hulpverleningsinstanties of gemeentelijke afdelingen die er toe leiden dat hulpverleners langs elkaar heen gaan werken. De inspanningen dienen gericht te zijn op het principe: één regisseur. Dat wil zeggen dat één professional als een spin in het web alles weet en coördineert wat er rond een zorgvrager gebeurt.

In zijn advisering richt de Sociale Adviesraad zich op dit brede Sociaal Domein en stimuleert een integrale aanpak, waarbij de inwoners die gebruik maken van voorzieningen binnen het Sociaal Domein centraal staan. De Sociale Adviesraad streeft hierbij naar verbinding tussen inwoners met en zonder Sociale Domein-voorzieningen.

Alle inspanningen die verricht worden rond Zorg, Welzijn, Jeugd en Werk op basis van  onderstaande wetten vormen samen het Sociaal Domein.

In ruimere zin kunnen nog een aantal aanpalende gebieden hier bij gerekend worden: leerplicht, vroegtijdig school verlaten, passend onderwijs, leerlingenvervoer, de reguliere en bijzondere bijstand en de schuldhulpverlening.

Om de zorg dichterbij burgers te brengen is sinds het jaar 2015 veel landelijke wetgeving overgeheveld naar de gemeentes. Dit bracht veel verandering mee voor gemeentes en hulpverlenende instanties.

De wetgeving betreffende het Sociaal Domein omvat drie richtingen:

  1. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
  2. Jeugdwet
  3. Participatiewet

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.